(door Jacqueline Roest)

Het was al een poosje bekend. Als gevolg van de coronabeperkingen is het niet mogelijk om een welkomstfeest voor Sinterklaas te organiseren zoals dat in de afgelopen jaren gebeurde. Het is onmogelijk om anderhalve meter afstand te bewaren.

“Na gesprekken met de burgemeester en de veiligheidsambtenaar van de gemeente Gooise Meren is duidelijk geworden dat een grootschalig welkomstfeest, zoals wij de afgelopen jaren in Bussum vierden, niet is toegestaan. Ook de kleinschaligere alternatieven en een optocht zijn afgewezen. In feite zijn de voorwaarden: “kleinschalig”, “onzichtbaar van buitenaf” en “geen geluid naar buiten”. De angst dat er publiek massaal op af komt maakt het voor ons onmogelijk om een waardige Sinterklaasintocht te organiseren. En die komt er dan ook niet”, aldus Sint in Bussum-voorzitter Huub Baaij.

Maar natuurlijk komt Sinterklaas wel, meldt hij. “Alleen wanneer en waar blijft een verrassing. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat we corona de baas blijven. Niet teveel volwassen mensen bij elkaar, geen grote toestroom van publiek en anderhalve meter afstand.”

Omdat deze invulling een aanzienlijk kleiner budget zal vergen dan voorgaande jaren is besloten om de subsidie die de stichting vanuit het ondernemersfonds ontvangt aan de ondernemers beschikbaar te stellen voor een sinterklaasactie. Ook komt er nieuwe sinterklaasversiering in Bussum; de jutezakken met cadeautjes in de lantaarnpalen maken plaats voor kunststof mijters.